ຊົມເຊີຍ ໃກ້ຮອດ ວັນຊາດທີ 2 ທັນວາຫມັ້ນຢືນ ຂໍໃຫ້ຢູ່ດີມີແຮງໝົດທຸກຜູ້ທຸກຄົນ

ວັນຊາດວຽນມາຮອດແລ້ວ……ບານຊື່ນຫົວໃຈ

ຊາວປະຊາສະຫຼອງໄຊ…….ທົ່ວດິນແດນດ້າວ

ຊາວລາວໄຊໂຍກ້ອງ……..ສອງທັນວາງາມເດັ່ນ

ດັ່ງເດືອນເພັງຮຸ່ງແຈ້ງ……ແສງເຫຼື້ອມທົ່ວອະນາ

ມະຕຸພູມແຫ່ງນີ້…….ແສນສະຫງ່າລາສີ

ຊາວລາວສາມັກຄີ…..ຮ່ວມແຮງແປງສ້າງ

ສອງທັນວາເອກອ້າງ….ຜົນງານດີເດັ່ນ

ເສັ້ນທາງເດີນຖືກຕ້ອງ….ດີຍ້ອນພັກນຳພາ

ມວນປະຊາເຜົ່າເຊື້ອ……ແສນໂຊກໄຊມີ

ຫຼາຍສິບປີຜ່ານມາ…….ພັກນຳພາຈະເລີນກ້າວ

ວິລະຊົນລາວລ້ວນ…….ມວນຊົນຂໍຈາລືກ

ເປັນປຶກແຜ່ນແກ່ນກ້າ…..ລາວຫມັ້ນກ່ອນເຄີຍ

ຂໍຊົມເຊີຍວັນຊາດ…….ທົ່ວພື້ນດິນແດນ

ແສນພູມໃຈລາວເຮົາ……ພັດທະນາໄກກ້າວ

ຊົມເຊີຍພັກຫັນຫ້າວ……ນຳພາສອດຄ່ອງ

ພາຊາວລາວພີ່ນ້ອງ……..ຕ້ອງສ້າງຊາດຈະເລີນ

ເຊີນມ່ວນເດີເພື່ອນພ້ອງ…..ລາວທົ່ວອານາ

ມາສະຫຼອງວັນໄຊ………ກ້າວເດີນໄປໜ້າ

ອວຍພອນໃຫ້ແຮງກ້າ…..ພະລັງໄຊງາມຄ່ອງ

ຜູ້ນຳໃສຜ່ອງແຜ້ວ…….ແວວເຫຼື້ອມໂຊກໄຊ..ເຖິດທີ 2 ທັນວາໝັ້ນຍືນ