ເລື່ອງເລົ່າຈາກລູກຊາຍ ເສຍໃຈເມື່ອແມ່ຈາກໄປ ໃນມື້ທີ່ຂ້ອຍປະສົບຜົນສຳເລັດອີກຂັ້ນ

ເລື່ອງເລົ່າຊາຍໃຈກ້າ ທີ່ມີໃຈມຸ່ງໝັ້ນໃນການຮ່ຳຮຽນ ມີພໍ່ ແລະ ແມ່ເປັນຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ຄ່ອຍສົ່ງຄ່ອຍເສີມເຮົາຈົນເຕີບໃຫຍ່ ມາຮອດມື້ນີ້ມື້ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ມີເຈົ້າຢູ່ນຳແລ້ວ ແຕ່ເຈົ້າຈະຢູ່ໃນໃຈຂ້ອຍໄປຕະຫຼອດເດີ້

ກ່ອນຈະມີມື້ນີ້ໄດ້ກໍ່ເພາະພວກເຈົ້າ ແລະ ຂ້ອຍຈະບໍ່ມີມື້ລືມມັນເລີຍ ຂໍຂອບໃຈທັງນ້ຳຕາ ມັນໄຫຼຍ້ອນຄວາມປື້ມຕັນໃຈ ຂ້ອຍຮູ້ສຶກເສຍໃຈຫຼາຍ ທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ຕອບແທນບຸນຄຸນແມ່ ແລະ ເຄີຍເຮັດຜິດມາຕະຫຼອດ ບໍ່ເຄີຍເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ສົມໃຈເຈົ້າຈັກຢ່າງເລີຍແມ່ ຖ້າຂ້ອຍເຮັດມື້ນີ້ມັນກໍ່ສາຍໄປແລ້ວ ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດຕໍ່ຜູ້ທີ່ຍັງຢູ່ ນັ້ນກໍ່ຄືພໍ່ ລູກຈະດູແລພໍ່ເອງ ຂໍໃຫ້ແມ່ສະບາຍໃຈໄດ້ເລີຍ ເຈົ້າຈົ່ງຂຶ້ນສະຫວັນຊັ້ນຟ້າດູແລຮັກສາຕົວເອງ ແລະ ຮັກສາພວກເຮົາເດີ້ ແລ້ວກຽມເບີ່ງຜົນສົມເລັດລູກຊາຍຄົນນີ້ຕໍ່ໄປ

ເສຍໃຈຫຼາຍເດີ້ ມື້ນີ້ແມ່ຈາກໄປ

ຕອນແມ່ຍັງຢູ່ ຂ້ອຍຕ້ອງຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນ ເພື່ອກ້າວສູ່ການປະຈົນໄພ ຊອກຫາຮ່ຳຮຽນຫາຄວາມຮູ້ ສູ່ສັງຄົມທີ່ແຕກຕ່າງ ມີຫຼາຍຄົນ ຫຼາຍເລື່ອງຜ່ານເຂົ້າມາ ຂ້ອຍເລີຍບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ສົນໃຈພໍ່ ແລະ ແມ່ ຫຼົ້ງງົມງາຍນຳສັງຄົມ ຈົນລືມດູແລ ລູກຂໍໂທດ