ຜົນປະໂຫຍດ ການຕື່ນເຊົ້າຈະເຮັດໃຫ້ນານເຖົ້າ ແລະ ສະໝອງປອດໂປ່ງດີ

ເຄີຍສົງໃສບໍ່ວ່າບາງຄົນມີອາຍຸຫຼາຍແລ້ວ ແຕ່ຍັງແຂງແຮງ, ໜ້າຍັງໜຸ່ມ, ເຕັ່ງຕຶງປານສາວ, ບ່າວຂຶ້ນໃໝ່ ບາງຄົນກໍອາດເປັນຍ້ອນມີຜະລິດຕະພັນທີ່ດີໆໃຊ້, ມີອາຫານດີໆກິນ, ດື່ມ ແລະ ໃຊ້ຊີວິດທີ່ສະດວກສະບາຍ ແຕ່ເຮົາເອງກໍສາມາດມີສຸຂະພາບຮ່າງກາຍທີ່ດີ, ຜິວຜັນທີ່ດີງາມ ມີສະໝອງທີ່ປອດໂປ່ງໄດ້ຄືກັນ ພຽງແຕ່ປ່ຽນ ຫຼື ປະຕິບັດຕົນເອງໃຫ້ເປັນຄົນຕື່ນເຊົ້າເທົ່ານັ້ນ ເພາະການຕື່ນເຊົ້າສົ່ງຜົນດີຫຼາຍໆຢ່າງເລີຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ສະໝອງຂອງຄົນເຮົາ

ການທີ່ເຮົາໄດ້ກິນອາຫານເຊົ້າທຸກໆມື້ ຄົນທີ່ຕື່ນເຊົ້າມັກຈະໄດ້ກິນອາຫານເຊົ້າ, ເຂົ້າເຊົ້າ ຕ່າງຈາກຄົນທີ່ຕື່ນສວາຍກໍຈະຟ້າວຝັ່ງໄປໂຮງຮຽນ ໄປວຽກ ໂດຍທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ກິນເຂົ້າເຊົ້າ ແລະ ບໍ່ໄດ້ກິນຫຍັງເລີຍໃນຕອນເຊົ້າ ມັນຈະສົ່ງຜົນບໍ່ດີຕໍ່ຮ່າງກາຍໄດ້

2 ມີສະມາທິດີຂຶ້ນ ການເລີ່ມຕົ້ນມື້ໃໝ່ ດ້ວຍການຕື່ນເຊົ້າ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີສະມາທິຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍການຕື່ນເຊົ້າໄປວຽກ ຫຼື ໂຮງຮຽນ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີເວລາເຫຼືອໃນການປັບສະພາບຕົນເອງໃນແຕ່ລະມື້ ຊຶ່ງມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຕື່ນໂຕຢູ່ສະເໝີ

3 ເພີ່ມປະລິມານໃນການເຮັດວຽກ ຄົນທີ່ປະສົບຄວາມສໍາເລັດ ບອກວ່າ ພວກເຂົາຈະຕື່ນເດິກ ປະທານ 5 ໂມງເຊົ້າ ຫຼື ເຊົ້າກ່ອນນັ້ນ ເພາະຄົນທີ່ຕື່ນເຊົ້າມັກຈະມີແນວໂນ້ມ ມີປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກ ຫຼາກຫຼາຍຢ່າງ ປະກອບກັບມີເວລາຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການໂຟກັດງານທີ່ສໍາຄັນ, ຂະນະທີ່ຄົນອື່ນກໍາລັງຫຼັບໄຫຼ ສະໝອງຂອງຄົນເຮົາມັກຈະຕື່ນໂຕດີທີ່ສຸດໃນຕອນເຊົ້າ ເຮັດຫຍັງສະໝອງກໍຈະຄິດອອກ ຄິດໄດ້ດີອັນສົ່ງຜົນດີກັບສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດນໍາ ຕ່າງຈາກຕອນສວາຍ, ບ່າຍ ແລະ ແລງໆ ສະໝອງເຮົາອາດຄິດຫຍັງບໍ່ຄ່ອຍອອກທໍ່ຕອນເຊົ້າ

4 ເຮັດໃຫ້ເຮົາເພີດເພີນກັບເວລາທີ່ມິດສະຫງົບ ເຈົ້າຈະພົບວ່າການເດີນທາງແຕ່ລະມື້ ຫາກເຮົາອອກຈາກບ້ານໄວຂຶ້ນເຮົາຈະບໍ່ເຫັນການຈາຈະຈອນທີ່ຕິດຂັດ, ຂັດສົນໃນເວລາທີ່ເລັ່ງດ່ວນອີກດ້ວຍ

5 ມີເວລາອອກກໍາລັງກາຍ ເມື່ອເຮົາຕື່ນເຊົ້າເຮົາຈະມີເວລາໄດ້ອອກກໍາລັງກາຍ ທີ່ສົ່ງຜົນທດີຕໍ່ຮ່າງກາຍໃຫ້ມີຄວາມແຂງແຮງ, ຫຸ່ນດີ, ອາລົມດີມີພະລັງໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ໄປໂຮງຮຽນດ້ວຍຄວາມແຈ່ມໃສ

6 ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວຜັນມີສຸຂະພາບດີ ຫຼັງຈາກທີ່ເຮົານອນຫຼັບພັກຜ່ອນຢ່າງເຕັມທີ່ແລ້ວ ເວລາຕື່ນຈະເປັນເວລາທີ່ຜິວຂອງເຮົາດີທີ່ສຸດ ຍິ່ງເຮົາຕື່ນເຊົ້າເຮົາກໍຈະມີເວລາເບິ່ງແຍງ ບໍາລຸງຜິວຕື່ມອີກ.ຄົນຕື່ນສວາຍອາດຈະບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ມີເວລາບໍາລຸງຜິວໃນຕອນເຊົ້າພໍປານໃດ

7 ປັບເວລາໃນການນອນ ຫາກເຮົາຕື່ນເຊົ້າກໍບໍ່ຄວນນອນເດິກ ແລະ ຄວນນອນໃຫ້ເປັນໂມງປົກກະຕິຢ່າງເປັນປະຈໍາ ຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຜິວພັນ ແລະ ສຸຂະພາບເຮົາແຂງແຮງດີຂຶ້ນ

ສາລະ pankanan