ເກັບ 5 ເກັບ 10 ໄວ້ໃຫ້ເມຍນິແລະ ເພື່ອອານາຄົດຂອງເຮົາ ມີເມຍເປັນກຳລັງໃຈ ແຮງພັກດັນ

ເກັບ 5 ເກັບ 10 ໄວ້ໃຫ້ເມຍນິແລະ

ຕັ້ງໃຈໂຮມໄວ້ໃຫ້ມື້ສຳຄັນ

ວຽກຍາກເງິນຫນ້ອຍ ຄ່ອຍເກັບຄ່ອຍໂຮມ ດີກວ່າບໍ່ມີວຽກເຮັດ ເພື່ອອານາຄົດຂອງເຮົາ

ມີ ເມຍເປັນກຳລັງໃຈ ແຮງພັກດັນ

ທີ່ມາ : บี้ อุด