ຍິນດີນຳໄດ້ແຝດ 3 ຄົນ ແລະ ຂໍຊົມເຊີຍ ພະແນກປະສົມພັນທຽມ ສາມາດສີດນໍ້າເຊື້ອເຂົ້າມົດລູກສຳເລັດມີຜົນງານອອກມາດີ

ຜົນງານຂອງພະແນກປະສົມພັນທຽມຂອງໂຮງໝໍແມ່ແລະເດັກເກີດໃໝ່ ໂດຍການເຮັດ IUI (ສີດນຳ້ເຊື້ອເຂົ້າໃນມົດລູກ) ໄດ້ແຝດ3 ອອກໂຮງໝໍແຂງແຮງທັງແມ່ທັງລູກ

ຊົມເຊີຍຜົນສຳເລັດຂອງຄະນະອຳນວຍການ, ການຈັດຕັ້ງ, ຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ພະແນກເດັກແດງ ຂອບໃຈອຳນວຍການທີ່ຄອຍສະໜັບສະໜູນ ສົ່ງເສີມ ໃຫ້ມີການພັດທະນາ ວິຊາການ ເລື້ອຍໆ ຂໍຂອບໃຈທຸກພາກສ່ວນ ແລະ ຂໍອວຍໄຊໃຫ້ພອນຄະນະອຳນວຍການແລະໝົດທຸກຄົນຈົ່ງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ການງານ

cr : Mimi Sengchanh Phonemixay

ຊົມເຊີຍ ພະແນກປະສົມພັນທຽມ ສາມາດສີດນໍ້າເຊື້ອເຂົ້າມົດລູກ ໄດ້ແຝດ 3 !!! ຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກ mimi sengchanh Phonemixay ໄດ້ເຜີຍແຜ່ເລື່ອງລາວທີ່ໜ້າຍິນດີ ກັບຜົນງານຂອງພະແນກປະສົມພັນທຽມ ຂອງໂຮງໝໍແມ່ແລະເດັກ ໂດຍການເຮັດ IUI (ສີດນໍ້າເຊື້ອເຂົ້າໃນມົດລູກ) ໄດ້ແຝດ 3, ແຂງແຮງທັງແມ່ທັງລູກ !!!

ໂດຍຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ລະບຸວ່າ ຊົມເຊີຍຜົນສຳເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ພະແນກເດັກແດງ ແລະ ອຳນວຍການທີ່ຄອຍສະໜັບສະໜູນ ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການພັດທະນາວິຊາການ ເລື້ອຍໆ ຂໍຂອບໃຈທຸກພາກສ່ວນ ແລະ ຂໍອວຍໄຊໃຫ້ພອນຄະນະອຳນວຍການ ແລະໝົດທຸກຄົນຈົ່ງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ການງານ.