ຂ້ອຍລັກຫຼີນນ້ອງເມຍ ຕອນເມຍບໍ່ຢູ່ເຮືອນ…ຮູ້ສຶກສຳນຶກຜິດຕອນເມຍຈັບໄດ້(ເລື່ອງເລົ່າຊິວີດຈີງ)

ເປັນເລື່ອງຈີງທີ່ເກີດຂື້ນກັບຂ້ອຍ ເລື່ອງມີຢູ່ວ່າ…. ຂໍ້ ເວົ້າກັບໄປຕັ້ງແຕ່ສະໄໝຮຽນມໍປາຍ. ຕອນນັ້ນຂ້ອຍອາຍຸ 16 ປີ ຕໍ່ມາຂ້ອຍໄດ້ພົບບກັບແຟນຂ້ອຍ ເປັນເດັກໂຮງຮຽນດຽວກັນ ແຕ່ຮຽນຢູ່ຄົນລະຫ້ອງ ທຳອິດຂ້ອຍກັບແຟນຈະໂທລະສັບຫາກັນທຸກວັນ ວັນລະ 2-3 ຊົ່ວໂມງ ເວລາຢູ່ໂຮງຮຽນພັກກີນເຂົ້າສວຍກໍ່ມັກຈະນັ່ງກີນເຂົ້ານຳກັນ ຂ້ອນເຮັດແບບນີ້ຢູ່ເປັນເດືອນກວ່າໆ ພໍເຮົາເລີ່ມສະນິດກັນແລ້ວ ແຟນຂ້ອຍກໍ່ພາຂ້ອຍໄປເປີດຕົວທີ່ບ້ານ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງແຟນຂ້ອຍກໍ່ຈະມີ ແມ່ແຟນ, ແຟນຂ້ອຍ(ເປັນສາວຄົນໃຫຍ່ສຸດອາຍຸ 16 ປີສຳຂ້ອຍ), ນ້ອງສາວຄົນກາງ(ຫ່າງກັບຂ້ອຍ 2 ປີ), ນ້ອງສາວຄົນນ້ອຍ(ຫ່າງກັບຂ້ອຍ 4 ປີ) ລວມທັງຫມົດເປັນ 4 ຄົນ

ຂ້ອຍກັບແຟນຂ້ອຍພົບກັນເປັນເວລາ 6 ປີ ແລະເປັນຈຸດປ່ຽນຊິວີດຂ້ອຍຫຼາຍ ຄືແຟນຂ້ອຍທ້ອງກ່ອນແຕ່ງ ຕອນອາຍຸ 22 ປີ ທາງຝ່າຍບ້ານຂ້ອຍກໍ່ໄປຂໍຂະມາ ແລະ ໄດ້ແຕ່ງງານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມປະເພນີ ພໍແຕ່ງງານແລ້ວ ເມຍຂ້ອຍໄດ້ຍ້າຍມາຢູ່ກັບຂ້ອຍ ແຕ່ຍັງງໄປໆ ມາໆ ກັບບ້ານຂອງແມ່ຂອງເມຍຢູ່ ເຊີ່ງຂ້ອຍຈະພົບນ້ອງສາວແຟນຢູ່ສະເໝີ

ພໍຕອນທີ່ ຂ້ອຍອາຍຸ 27  ມີລູກກັບເມຍແລ້ວ 2 ຄົນເຊີ່ງຕອນນັ້ນຂ້ອຍວ່າງງານຍ້ອນຮຽນກາບໍ່ຈົບເຮັດທຸລະກິດກໍ່ໄປບໍ່ລວດ ນ້ອງເມຍຄົນກາງເລີຍຊວນໄປເຮັດວຽກບ່ອນດຽວກັນ ແລະ ຂ້ອຍກັບເມຍໄດ້ ຍ້າຍມາຢູ່ບ້ານແມ່ເມຍ ເມຍຈະໄປເຮັດວຽກ ຕອນ 08:00 ກັບບ້ານປະມານ 18:00 ສ່ວນຂ້ອຍໄປເຮັດວຽກ 11:00 ກັບ 21:00

ນ້ອງເມຍກໍ່ເຮັດວຽກບ່ອນດຽວກັບຂ້ອຍ ຄືອອອກຈາກບ້ານພ້ອມໆກັນ ກັບບ້ານພ້ອມກັນ  ນ້ອງເມຍ ເລີ່ມເຮັດຕົວບໍ່ຄ່ອຍເຫມາະສົມ ເປັນຢ່າງນີ້ຕັ້ງແຕ່ຂ້ອຍມາຢູ່ທີ່ບ້ານເມຍມື້ທຳອິດ ຄືນ້ອງເມຍມັກຫຼີ້ນຫູຫຼີນຕາ ມັກມາອ່ອຍຂ້ອຍ ມັກເວົ້າເລື່ອງຊູ້ສາວ, ມີຢູ່ມື້ໜື່ງ ນ້ອງເມຍຖາມວ່າ ອ້າຍມີຫຍັງກັບເອືອຍຂ້ອຍຕະຫຼອດບໍ່ ຂ້ອຍເລີຍບອກວ່າບໍ່ໄດ້ມີຫຍັງກັນເລີຍ ຕັ້ງແຕ່ທ້ອງເດືອນທຳອິດ ຈົນເກີດລູກ ຈົນເຖີງປັດຈຸບັນ ເຂົາກໍ່ຖາມວ່າເປັນຫຍັງບໍ່ມີລະ ຂ້ອຍກັບບອກວ່າຕອນມີລູກເປັນອັນຕະລາຍກັບລູກເລີຍບໍ່ກ້າມີ ຕອນນີ້ເອື້ອຍເຈົ້າຄົງເມື່ອຍກັບການເຮັດວຽກເລີຍບໍ່ໄດ້ມີ

ຢູ່ມາມື້ຫນື່ງນ້ອງເມຍມາກະຊິບຂ້າງຫູຂ້ອຍວ່າ ໃຫ້ຊ້ອຍຊ່ວຍບໍ່ ຂ້ອຍກໍ່ກອດອົບອຸ່ນພໍໆກັບເອືອຍຊ້ອຍ ແລະ ຂ້ອຍກໍ່ເລີກກັບແຟນດົນແລ້ວ ສັນຍາຈະບໍ່ບອກໃຜ ຈະບໍ່ຮຽກຮ້ອງຫຍັງ ຂ້ອຍງຽບໄປແບບງົງໆ ກັບເຫດການທີ່ເກີດຂື້ນ ຂ້ອຍເລີຍງຽບໆບໍ່ເວົ້າຫຍັງ ຫຼັງຈາກນັ້ນຂ້ອຍກັບລາວໄດ້ຈູບກັນປະມານ 5 ນາທີແລະເກືອບມີຫຍັງກັນຢູ່ຫ້ອງຂ້ອຍ, ດ້ວຍຄວາມໂຊກດີ ຫຼື ໂຊກບໍ່ດີກາບໍ່ຮູ້ ບັງເອີນເມຍຂ້ອຍກັບມາແຕ່ບ່ອນເຮັດວຽກມາເຫັນ, ຕອນນັ້ນຂ້ອຍແລະເມຍຂ້ອຍຜິດກັນຢ່າງໃຫຍ່ເກືອບຈະປະກັນ

ແຕ່ມີຜູ້ໃຫຍ່ ພໍ່ ແມ່ ຂອງເມຍໄດ້ຫ້າມໄວ້ບໍ່ແນວນັ້ນຂ້ອຍ ແລະ ເມຍປະກັນແລ້ວ, ນີ້ເປັນບົດຮຽນຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສອນໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ຈັກໄຈ້ແຍກສີ່ງໃດຄວນເຮັດແລະສີ່ງໃດບໍ່ຄວນເຮັດ ກ່ອນຈະເຮັດຫຍັງຕ້ອງຄິດເຫັນຄົນທີເປັນເມຍເຮົາວ່າຈະເສຍໃຈຊຳໃດ, ຕອນນີ້ຂ້ອຍແລະເມຍເຂົ້າໃຈກັນດີແລ້ວ ຂ້ອຍສັນຍາກັບເມຍວ່າຈະບໍ່ເຮັດແບບນີ້ອີກແຕ່ແນວໃດຂ້ອຍກໍ່ຮູິສືກຜິດຢູ່….ຂ້ອຍຂໍຝາກບົດຮຽນເທື່ອນີ້ເພື່ອເຕືອນໃຈໃຜຫຼາຍໆຄົນແດ່ກ່ອນຈະສູນເສຍຄົນທີ່ຮັກເຮົາທີ່ສຸດໄປ (ຮູບປະກອບເທົ່ານັ້ນ ເລື່ອງນີ້ເກີດຂື້ນຢູ່ຕ່າງປະເທດຊອບໃຈ)