ຜົວຂ້ອຍຕິດສາວມໍ 7 ສາມປີແລ້ວຍັງບໍ່ເຊົາ ຂ້ອຍຕ້ອງລ້ຽງລູກຄົນດຽວ(ເລື່ອງເລົ່າ)

ສະບາຍດີແອັດມິ້ນມີເລື່ອງລາວຈາກຊີວິດຈິງຂອງຄົນໃນສັງຄົມມາເລົ່າສູ່ກັນຟັງເລື້ອງນີ້ເກິດຂຶ້ນຈິງກັບຜູ້ຍິງຄົນຫນຶ່ງ. ຜົວໄປວຽກຕ່າງເມືອງຕິດສາວມໍ7, 3ປີຍັງບໍ່ເຊົາປານນີ້ຂ້ອຍຕ້ອງລ້ຽງລູກຄົນດຽວຈົນຮອດປະຈຸບັນໂດຍທີ່ຜົວຂ້ອຍບໍ່ມາຈົດໃບຢ່າ ຜົວຂ້ອຍເປັນຕຳຫລວດສ່ວນຂ້ອຍເປັນແມ່ບ້ານແຕ່ມີອາຊີບເສີມຄືຫຍິບເສື້ອຜ້າຕັດເສື້ອໃຫມສິ້ນໃຫມ.. ຫລັງຈາກແຕ່ງງານຄອບຄົວມີຄວາມສຸກດີເຮົາມີລູກນຳກັນຄົນຫນຶ່ງອາຍຸ 3ຊິເຂົ້າ4ປິ ແລະກຳລັງຕັ້ງທ້ອງອີກຄົນຫນຶ່ງ ໃນຊ້ວງນັ້ນຜົວຂ້ອຍໃດ້ຖືກຢ້າຍໄປຢູ່ວຽກຕ່າງເມືອງເຊິງເປັນບ່ອນເສດຖະກິດດິ ຫນ້າທີການງານໃດ້ດິ ແລະໃນລະຫວ່າງນັ້ນເອງ ຜົວຂອງຂ້ອຍຕິດສາວເຊິງຜູ້ຍິງຄົນນັ້ນຍັງຮຽນຢູ່ມໍ7 ຜົວຂ້ອຍໄປຮັບໄປສົ່ງຢູ່ໂຮງຮຽນຈົນເຂົາຊ່າລືກັນທົ່ວເມືອງ  ເລື່ອງມັນເລີ່ມດັງແລະຂ້ອຍຮູ້ຫລາຍເລື່ອງຈາກຄົນທີ່ບໍ່ຖືກຫລືຜິດໃຈກັນກັບຜູ້ຍິງຄົນນີເແຊດມາເລົ່າແລະມີພີ່ນ້ອງໂທມາບອກຕະຫລອດ

 

ຜົວຂ້ອຍກັບຜູ້ຍິງຄົນນີເຕິດກັນແຮງນອນນຳກັນຢູ່ລົດຊີ້ກັນຢູລົດກະມີແລະສະຖານທີ່ປະຈຳແມ່ນເຮືອນຂອງຜູ້ຍິງຄົນນັ້ນ ພໍ່ແມ່ຜູ້ຍິງຄົນນັ້ນຮັບຮູ້ ຄົນແຖວນັ້ນກໍ່ຮູ້ຫມົດຖີບເຊັ່ນດຽວກັນ ຂ້ອຍເສຍໃຈທີ່ສຸດບໍ່ຄິດວ່າຊີວິດຈະມາເຈີເລື່ອງແບບນີ້ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ເຈັບປວດທໍລະມານຫົວໃຈ ໃດ້ແຕ່ໂພສລົງເຟສບຸກໄປວັນເພືອລະບາຍ

ຫລາຍຄົນແນະນຳຂ້ອຍຟ້ອງຢ່າແຕ່ຂ້ອຍຍັງຕັດສິນໃຈບໍ່ໃດ້ ຈົນຂ້ອຍເກີດລູກ ຜົວຂ້ອຍມາເບິ່ງຄືນດຽວແຕ່ຜູ້ຍິງຄົນນັ້ນໂທມານຳໂທດ່າໄຫ້ຜົວຂ້ອຍກັບໄປ ຜົວຂ້ອຍກໍ່ກັບໄປຕາມຜູ້ຍິງຄົນນັ້ນບອກເພາະມັກແຮງ ທີ່ຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັ້ນ ຜົວຂ້ອຍໄປຕີຫນຸກອີຜູ້ຍິງຄົນນີເກໍ່ໄປນຳດ່າຮອດທີ່ໂດຍບໍ່ອາຍເລີຍວ່າຕົນເອງຫລິ້ນຜົວຊາວບ້ານ ຕົວເອງເປັນເມຍນ້ອຍ ພາກພໍ່ເຂົາໄປຈາກລູກ ແລະອີກຫລາຍເລື່ອງທີ່ຂ້ອຍຮູ້ເພາະຄົນຫລານຄົນທີ່ຫວັງດີສົ່ງຂ່າວສົ່ງຮູບມາຕະຫລອດ

 

ຊໍ້າບໍ່ຫນຳຜູ້ຍິງຄົນນັ້ນຍັງເຄີຍໂທມາດ່າຂ້ອຍອິກ ໄດ້ຍິນແຕ່ເຂົາລືກັນວ່າອີຜູ້ຍິງູຄົນນີ້ມັນເກັ່ງແລະຄົນໃນແກັງໃນກຸ່ມພວກມັນກໍ່ຫລິ້ນຜົວເຂົາເຊັນດຽວກັນ ພໍ່ແມ່ຈົນຖິ້ມ
ຫລັງຈາກນັ້ນຜູ້ຍິງຄົນນັ້ນກໍ່ຮຽນຈົບມໍ7ແຕ່ບໍ່ໃດ້ໄປຮຽນຕໍ່ເພາະເອື້ອຍຂອງລາວເສຍຊີວິດລາວເລີຍໄດ້ຮ້ານຂອງເອື້ອຍຂາຍເຄື່ອງແທນເອື້ອຍເປັນອາຊີບຫລັກໃນຕອນນີ້ ຂ້ອຍເຄີຍຂີ່ລົດໄປຫາຮອດບ່ອນມັນຢູໄປຮອດຕະຫລາດທີ່ມັນຂາຍເຄື່ອງຂາຍປາທູຂາຍໄກ່ພັນຂາຍລູກຊີ້ນຮອນດ໋ອກ…ແຕ່ບໍ່ພົບເພາະມັນເຫັນຂ້ອຍກ່ອນມັນຫນີທັນ
ຜົວຂອງຂ້ອຍໄປປິດຮ້ານເປີດຮ້ານເກັບເຄື່ອງ ບາງມື້ກໍ່ໄປຂາຍແທນອີເມຍນ້ອຍເວລາມັນບໍ່ຢູ່ ຍິ່ງຂ້ອຍຮູ້ຄວາມເສຍໃຈຂອງຂ້ອຍມັນຍິງເພີ່ມຂຶ້ນທຸກວັນ.ຂ້ອຍຍັງຕັດສິນໃຈຫຍັງບໍ່ໃດ້ເລີຍເຖິງແມ່ນເວລາຈະຮອດ2-3ປີແລ້ວທີ່ຜົວຂ້ອຍຢູ່ກັບຜູ້ຍິງຄົນນີ້ ຈົນີອດປະຈຸບັນ

ຂ້ອຍຢາກຮູ້ວ່າຜູ້ຍິງຄົນນັ້ນມີຄວາມສຸກຫລາຍບໍ່ທີ່ຍາດຜົວຂ້ອຍໄປໃດ້ແລະມີຄວາມສຸກຫລາຍບໍ່ທີ່ຄົນໃນສັງຄົມເບິງແລະເວົ້າຂວັນທຸກມື້ ຂ້ອຍເຊື່ອວ່າເວນກຳມັນຈະຕາມພວກເຈົ້າສອງຄົນໃນໄວໄວນີ້. ຂ້ອຍຮູ້ແລ້ວນະຕອນນີ້ຜົວຂ້ອຍເລືອກຜູ້ຍິງຄົນນັ້ນແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ເຂົ້າໃຈເປັນຫຍັງເຈົ້າຄືບໍ່ສະແດງຄວາມເປັນຜູ້ຊາຍມາຢ່າມາຮ້າງໄຫ້ມັນຖືກຕ້ອງ ຖ້າເຈົ້າຍັງມີຄວາມເປັນຄົນເຈົ້າຄິດແນ່ ວ່າຂ້ອຍລ້ຽງລູກສອງຄົນມັນເຈັບປວດຊຳໃດ ຈົນຮອດປະຕຸບັນນີ້ຕອນນີ້ຜົວຂ້ອຍກໍ່ຢູກິນກັບອີຜູ້ຍິງຄົນນັ້ນ

ສຸດທ້າຍນີ້ຂ້ອຍຫວັງແລະຄິດວາຕ້ອງມີມື້ທີ່ຂ້ອຍເຂັ້ມແຂງແລະຕັດສິນໃຈເດັດ່ດຽວຄືຜູ້ຍິງຄົນອື່ນໆໃດ້ ດ້ວຍການຟ້ອງຢ່າແລ້ວໄຫ້ມັນໄປຕິດຄຸກທັງສອງ ຂອບໃຈທີ່ອ່ານເລື່ອງຊີວິດຂ້ອຍຈົນຈົບຂອບໃຈທີ່ເບິ່ງຂ້ອຍວ່າໂງ່ໃຜບໍ່ເຈີບໍ່ມີທາງເຂົ້າໃຈໃຜບໍ່ພົບບໍ່ມີທາງຈະຮັບຮູ້ໃດແລະຈິດໃຈຂອງຄົນເຮົາກໍ່ເຊັ່ນກັນມັນຕ່າງກັນ ເລື່ອງຈິງຂອງຜູ້ຍິງຄົນຫນຶ່ງ (ເປັນພຽງຮູບປະກອບເທົ່ານັ້ນ)